top of page
Search

В Адам умряхме, но в Христос оживяхме!

Нека да позволим на Бог - Художника и Дизайнера на нашият Нов живот да ни покаже малко по-голяма част от картината на нашето велико спасение, защото е твърде голяма, за да можем да я обхванем само с един поглед. Определено в центъра на тази картина стои кръста на Исус Христос. И нека да видим сега къде сме ние в тази картина.

Римляни 6:6 (Верен) Знаем, че старата ни същност бе разпъната на кръста заедно с Христос, за да бъдат унищожени грешните ни тела и да не бъдем вече роби на греха.

Да погледнем как звучи същия стих в по – разширен превод:

Римляни 6:6 ( Orthodox Jewish Bible ) „Имайки откровение за това, че с (чрез) Месията, нашата стара човешка природа * (дошла от Адам) беше умъртвена на дървото на Месията ( дървото за проклятието на Бога – Второзаконие 21:23) ,с което да може същността на грешното човешко състояние да бъде премахната, така че ние повече да не сме слуги на греха.“

Коя е тази стара човешка природа* която беше умъртвена на кръста заедно с Христос ? Откъде сме получили тази стара човешка природа? Кой е първият, който получи такава природа? Когато изследваме Словото можем да видим, че всичко тръгва от Адам. Ето само два от многото стихове, които потвърждават това.

1Коринтяни 15:22 (NLT) „Точно както всеки умира, понеже всички принадлежим на Адам, така всеки, който принадлежи на Христос ще му бъде даден Нов живот.“

Римляни 5:12 (Верен) „Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.“

Нека сега да отидем в самото начало, от където започва всичко и да видим какво точно се случи.

Битие 3:1-7 „ А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? 2 Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; 3 но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. 4 А змията рече на жената: Никак няма да умрете; 5 но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. 6 И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. 7 Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски.“

Какво точно направи Адам? Какъв беше грехът, който той направи, или какво Библията нарече за първи път грях? (Адам и Ева изпаднаха в това състояние заедно, но за улеснение ще използваме само името на Адам) .

Понеже Адам беше първия човек, който извърши грях и вкара всички хора в това, ние много точно можем да разберем какво казва Библията, че е грях и кое по-точно от всичко това което направи Адам. Бок каза на Адам да не яде от плода на Дървото за познаване на злото и доброто. Някой казват, че непокорството на Адам на заповедтта на Бога го доведе до това духовно състояние, но има нещо овтъд това семпло заключение. Когато четем внимателно можем да видим, че имаше време преди змията да дойде при Адам и Ева , в което те пазеха заповедта, която Бог им беше дал. Но едва когато дойде Сатана, в лицето на змията и успя да ги измами, тогава те ядоха от плода на дървото. С яденето на този плод Адам и Ева потвърдиха, че искат да опитат и злото, освен доброто, което те вече познаваха. Преди да опитат плода, те познаваха само доброто, което е в Бога, защото в Него има само добро. Знаеха, че има и зло, но никога не го бяха опитвали. Когато опитаха злото, то влезе в тях и те се намериха извън Бога. Защото не можеш да познаеш злото, което се намира само извън Бога и едновременно с това да останеш в Бога. Адам, чрез ядене от плода потвърди избора на свободната си воля да познае злото от личен опит, което му донесе духовна смърт, т.е. отделяне от Живота на Бога.

Ето и някой от значенията на думите за зло и добро, които са използвани в оригиналния текст. Зло ( ra’) - нещастие, бедствие, недоволство, стрес, лошо или зло (физическо или морално), трудности, скръб, не се харесвам, стрес, скръб, вреда, тежък, боли, болни, мизерия, гаден, тъжен, болки, мъка, проблеми, утесним.

Добро (towb) - в най-широкия смисъл на думата – красива, щедър, весел, спокоен, радвам се, любезно, доброта, най-добро, любящ, приятно, угодно, удоволствие, скъпоценни, просперитет , сладък, богатство,

Познаването на Бог е Вечен живот! Непознаването на Бог е състояние на грях – дух.смърт.

Йоан 17:3 WBBG „Това е вечният живот: да познават Теб – единствения истинен Бог и Исус Христос, Когото ти изпрати.“

Старата човешка (грешна) природа, всъщност, е състоянието, в което Адам изпадна (се намери), след като реши да опита какво има извън Бога. Извън Бога има непознаване на Бога (само спомен за Него от Едемската градина). Добрата новина е, че Христос понесе цялото състояние и последствията на живот извън Бога на кръста на проклятието. Римл.6:23 казва, че цялата заплата за живот извън Бога (греха) на всички хора от Адам до края на света я понесе Христос в своето тяло (“Боже мой, Боже мой защо си ме оставил?“ ), а ние вземаме подаръка – Вечен живот, Неговия живот в нас. Състоянието, от което Исус ни изкупи е състоянието на грях – състояние извън Бога и ни постави в Себе си ( състояние във Бога), което ни води към освещение, познаване на Бога и дела на праведност.

Още със самото раждане, и преди да сме извършили каквото и да е, ние вече сме грешни (отделени от Бога), поради Адам. Давид го потвърждава с думите “Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми “ Пс 51:5

Ние сме грешни не защото грешим, а грешим, защото сме грешни!!!! Действията са поради състоянието. Има разлика, нали ! (Кучето не се казва куче, защото лае, а то лае, защото е куче). Притчата за блудния син показва същото нещо(Лука15:11-32). Блудният син излезе от присъствието на баща си, където беше в безопастност и с всички посрещнати нужди и опита живота далече от баща си. Позна греха, злото и нещастието. След като направи разликата, разбра, че е най-добре в присъствието на баща си. Давид казва: „Вън от Тебе няма добро за мене“ Псалм 16:2

Словото казва, че още преди сътворението на света, Той ни е видял вече в Христос. Това със сигурност означава, че Бог е знаел, че Адам ще познае злото извън Него, но и също значи, че е видял, че Христос ще ни върне обратно в Него.

Ефесяни 1:4 ”В Христос, още преди сътворението на света, Бог ни избра да бъдем святи и неопетнени пред Него.”

Римляни 8:29 ”Още преди сътворението на света Той познаваше хората, които предварително отдели да бъдат подобни на неговия Син, за да може Божият Син да бъде първородният сред много братя и сестри.”

1 Петрово 1:20 WBBG „Той беше избран преди сътворението на света, но се яви в тези последни времена заради вас.“

Аз незнам, защо след като Бог знаеше какво ще се случи с Адам и Ева, когато се появи змията, Той не беше там. Едва ли е бил изненадан, след като ни е видял в Христос още преди сътворението. Само знам, че Бог изключително уважава свободната воля, която лично е дал на Адам, която го прави да е по образ и подобие на Него. Адам направи само една грешка и беше вън, защото никой не беше платил с живот за него.

И нека да обобщим с няколко думи: Адам направи нещо, с което ни отдели от Бога, постави ни извън Него. Христос направи друго нещо, с което ни постави вътре в Бога, като ни освободи от Адамовата грешна природа.

Римляни 6:6 ( Orthodox Jewish Bible ) „Имайки откровение за това, че с (чрез) Месията, нашата стара човешка природа * (дошла от Адам) беше умъртвена на дървото на Месията ( дървото за проклятието на Бога – Второзаконие 21:23) ,с което да може същността на грешното човешко състояние да бъде премахната, така че ние повече да не сме слуги на греха.“


By Bulgarian Church River Of Life London9 views0 comments

Comentarios


bottom of page