top of page
Search

В Адам умряхме, но в Христос оживяхме!

Нека да позволим на Бог - Художника и Дизайнера на нашият Нов живот да ни покаже малко по-голяма част от картината на нашето велико спасение, защото е твърде голяма, за да можем да я обхванем само с един поглед. Определено в центъра на тази картина стои кръста на Исус Христос. И нека да видим сега къде сме ние в тази картина.

Римляни 6:6 (Верен) Знаем, че старата ни същност бе разпъната на кръста заедно с Христос, за да бъдат унищожени грешните ни тела и да не бъдем вече роби на греха.

Да погледнем как звучи същия стих в по – разширен превод:

Римляни 6:6 ( Orthodox Jewish Bible ) „Имайки откровение за това, че с (чрез) Месията, нашата стара човешка природа * (дошла от Адам) беше умъртвена на дървото на Месията ( дървото за проклятието на Бога – Второзаконие 21:23) ,с което да може същността на грешното човешко състояние да бъде премахната, така че ние повече да не сме слуги на греха.“

Коя е тази стара човешка природа* която беше умъртвена на кръста заедно с Христос ? Откъде сме получили тази стара човешка природа? Кой е първият, който получи такава природа? Когато изследваме Словото можем да видим, че всичко тръгва от Адам. Ето само два от многото стихове, които потвърждават това.

1Коринтяни 15:22 (NLT) „Точно както всеки умира, понеже всички принадлежим на Адам, така всеки, който принадлежи на Христос ще му бъде даден Нов живот.“

Римляни 5:12 (Верен) „Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.“

Нека сега да отидем в самото начало, от където започва всичко и да видим какво точно се случи.

Битие 3:1-7 „ А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? 2 Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; 3 но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. 4 А змията рече на жената: Никак няма да умрете; 5 но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. 6 И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. 7 Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски.“

Какво точно направи Адам? Какъв беше грехът, който той направи, или какво Библията нарече за първи път грях? (Адам и Ева изпаднаха в това състояние заедно, но за улеснение ще използваме само името на Адам) .

Понеже Адам беше първия човек, който извърши грях и вкара всички