top of page
Search

Благословението на Отец е само и единствено върху Първородният МуМожеш ли да видиш себе си в тази история?

Нека да видим какво ни учи Исус за старозаветните писания, този Исус за Който се казва, че е самото Божие Слово.

„И като започна от Моисей и продължи с всичките пророци, Исус им обясни казаното за Него в цялото Писание.“ Лука 24:27

После им каза:

„Още когато бях с вас, ви говорех, че трябва да се сбъдне всичко писано за мен в закона на Моис


ей, книгите на пророците и псалмите. И той им отвори умовете да разберат Писанията. “ (Лука 24:44, 45 WBBG)

Исус искаше да каже, че освен стандартния прочит на книгите от стария завет, те носят и посланието за Кръста, което стои в основата на всяка книга, макар и директно да не се споменава името на Исус.

Ако погледнем на една част от живота на Исак и неговите синове Исав и Яков, можем да видим каква е била Божията воля за техният живот, но не само това е имал впредвид Бог, когато е решил тази история да стане достояние до наши дни, Чрез Словото си.( За ваше улеснение, поставям целия пасаж, който ще разгледаме) :

„И молеше се Исаак на Господа за жена си, защото беше б