top of page

Книги за сваляне

50 Нобелови лауреати и други велики учени
за вярата си в Бога

Антологията "50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога" съдържа документирани цитати, подбрани от книгите, статиите и писмата на едни от най-авторитетните световни учени и творци. 

Еволюция или сътворение?

В настоящата книга темата е разгледана в следните акспекти: - Какво учи еволюционната теория, от една страна, и библейският модел за сътворението от друга, относно: а) Феноменът "живот", произхода на биологичните видове и на човека? б) Материята, Космоса и природните закони? - Какво казва науката за еволюционната теория и учението на Библията по тези въпроси? Отрича ли ги или ги потвърждава? - Неразрешими проблеми и последствия от еволюционната теория. - Какво би означавало за читателя, ако библейското учение за сътворението е вярно?

БИБЛИЯТА - мит или истина?

"Библията - мит или истина" с автор Д-р Дейвид Гудинг е лекция, изнесена пред студенти и преподаватели в университета в Марсилия. В нея той коментира въпроси като: - Трябва ли да извършим интелектуално самоубийство, за да вярваме в Библията? - Не е ли тя сборник от древни митове и легенди? - Възможно ли е в 21 век все още да се вярва на Библията? Поради големия интерес тази лекция е издавана последствие многократно като отделна малка книжка, която ви предлагаме и тук

Живот след смъртта

Всеки човек рано или късно ще умре. Дали смъртта слага край на всичко или пък поставя начало на нещо ново? Хора, изпаднали в клинична смърт и върнати отново към живот, разказват за впечатляващи преживявания от задгробния свят - факт, който показва, че душата на човека продължава да живее. Всички религии говорят за живот след смъртта. Науката потвърждава съществуването на душата и нейното безсмъртие. Ето защо твърдението, че „никой не се е върнал от онзи свят“ е неоснователно.

Какво представлява животът в отвъдното и може ли той да бъде променен? Защо някои умират в мир, а други изпитват ужасяващ страх в часа на смъртта? Това са жизнено важни въпроси, които засягат всеки човек, бил той атеист, религиозен или вярващ. Защо? Отговорът е - за да се подготвим за отвъдното. В присъствието на мъртвец ние мислим обикновено за миналото на покойника, но не мислим за нашето собствено минало и особено за бъдещето ни и за вечността. „И това е така, защото едни хора забравят отвъдното, други не го разбират, трети го отричат“, пише приснопаметният български патриарх Кирил.

Това е въпросът

КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В ЖИВОТА? Важно е да сме здрави, но това не е най-важното, понеже все някога всички ще умрем. Важно е да имаме пари, но и това не е най-важното, понеже един ден ще трябва да оставим всичко, което притежаваме. Важно е да се радваме на живота, но и това не продължава вечно. Ако размислим колко е кратко времето ни, а колко е дълга вечността, то има само едно нещо, което е наистина важно - ние трябва да сме сигурни къде ще бъдем през вечността. Вие и аз просто трябва да знаем дали нашата вечност ще се нарича РАЙ или АД. Исус е задал решаващия въпрос: "Какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото, какво би дал човек в замяна на живота си?"  Бог обещава, че всеки, който искрено търси истината ще я намери. Направете опита! Помолете Бог да ви покаже кой е Той.

Търсене на Бога

''Търсене на Бога" е написана за хора, които все още търсят целта и смисъла на своя живот, от един, който ги е намерил. Кой е бил в действителност Исус Христос - Месия на еврейския народ, Спасителят на света, цар или бунтовник? В подножието на кръста човекът, който търси Бога се среща с Бог, който търси човека. Това е крайната точка на търсенето. Сериозно и убедително авторът изследва истинността на християнството и целта на християнското учение.

Божията благодат

Когато един човек действително схване какво е направила за него Божията благодат, тогава това познание ще промени целия му живот. Той вече няма да бъде същият. Като неизменно следствие вярващия християнин вижда единствената възможност, която му остава - да се посвети на този Господ с духа, душата и тялото си.

Имало ли е наистина възкресение? 

"Имало ли е възкресение" е една много популярна брошура за историята на Възкресението на Христос - с факти около това толкова важно за историята събитие.

Непознатият Бог

Има теми много прости в своята същност, които на мнозина изглеждат неразбираеми и някак си “не за обикновени хора”. Измежду тях е и тази за същността и значението на делото на Христос на земята. За това как ни засяга лично? Отнася ли се за нас въобще? Може ли разбирането му да промени живота ни? Все съществени въпроси, които често изглеждат твърде трудни за разбиране. За Библията и християнството са написани много книги. Но са малко тези, които обясняват същността на християнската вяра и живот достъпно и адекватно на времето, в което живеем. В тази малка книжка авторът успява да направи точно това – да ни запознае с “Непознатият Бог”, който продължава търпеливо да очаква познанството си с нас. Здравко Ненов е роден 1945 г. По професия е машинен инженер. Участва в множество проекти, свързани с популяризирането на стойностната християнска книжнина в България.

За повече въпроси и отговори, можете да посетите тази страница:
https://www.gotquestions.org/Bulgarian/

bottom of page