top of page

Хвалението и поклонението са сред най-любимите ни моменти за среща с нашия Господ и Възлюбен! Песните са записани по време на службите, често със спонтанна и импровизирана музика.