top of page
Search

"YHWH" - надписът над главата на Исус

Арамейският е езикът на Израел в продължение на почти хиляда години. Латинският е официалният език на Римската империя. Надписът е и на гръцки, заради александрийските евреи, които са дошли да наблюдават Пасхата в Ерусалим и не могат да четат арамейски. Надписа гласи: "Исус, Назарянина, Цар на Юдеите." Първите букви на всяка от четирите думи, изписани върху знака на арамейски са: Y-H-W-H (Y'shua Hanozri Wumelech Hayehudim). Буквите YHWH (известни още като Тетраграматон) на еврейски са писмената форма на святото име "Яхве." Нищо чудно, че главните свещеници са толкова обидени от този знак и настояват Пилат да го промени. Това бе знак, даден на Израел, поставен над главата на Исус Y-H-W-H. Бог, Спасителят, проля кръвта си и умря за теб!

Йоан 19:19-20

*** Вие ще ме познаете като "Аз Съм", когато бъда издигнат от земята като Човешкият Син - Йоан 8:28***

45 views0 comments

Comments


bottom of page