top of page
Search

Ти имаш нужда от Спасител!

Ти имаш нужда от Спасител!

Всеки човек, без изключение, познава живота си и знае какво е извършил! Погледни реално и виж, че човешкия живот е твърде кратък! В Библията в книгата “Послание към Евреите” казва, че на човек веднъж му е дадено да умре, а след това идва съд! В Евангелията не веднъж Господ Исус набляга на това, че един ден на всеки е определено да застане пред своя Небесен господар и да даде отчет за делата си! Според Него Бог е съдия – справедлив, свят и безпристрастен. Той е назначил ден, в който ще съди всички хора, по това какво са извършили в живота си на Земята! Никой няма да избегне този съд. В книгата “Послание към Римляните" 6:23, пише, че заплатата за греха е смърт. Бог Е Създателят на всичко видимо и невидимо и Той е определил със закони, кое какво е и как да функционира. Ние хората се раждаме голи, без да можем нищо да внесем на Земята, живеем тук и след това я напускаме без да можем нищо да отнесем със себе си. Извода от тези факти е, че тя и нищо в нея не ни е принадлежало никога, че сме били само едни настойници на нещата и те принадлежат на Създателя! Той е определил кои дела са праведни и кои са грешни, написал го е чрез верни хора и ни го е дал, за да знаем какво е добре да се прави и какво не! Грехът е състояние на човешката личност на непокорство и своенравност спрямо инструкциите за живот на Собственика.

И така, няма човек на света, който да не е нарушил Божия закон и да може да избегне съда на Бога! Ти също си правил неща, които Той е казал да не вършиш, следователно си вършил грях и заслужено заслужаваш да умреш! Тук обаче, не се говори за смъртта на тялото ти, а за духовна смърт, която представлява отделяне от Святия Бог за винаги, за вечността. Ти може би успокояваш себе си, че добрите дела, които си извършил през живота си, са повече от лошите и следователно, това може би да те оправдае в деня на съда! Сега – Бог няма да те съди за добрите ти дела, а за лошите! Да направим аналогия със съда на Земята – градския съд. Може цял живот да си бил добър, вежлив, любвеобилен и съпричастен на хората, но без да си искаш блъскаш с колата пешеходец е той умира. Според законът на съответната държава ти отиваш на съд и той ще определи твоето наказание, без да вземе предвид какво си вършил преди престъплението! Съгласен си с тази логика, нали? Никой съд не те съди за добрите ти дела, но не ги и взема под внимание когато извършиш престъпление! Така, според Божия закон, всеки грях, всяко престъпление се наказва с духовна смърт и отиване в духовен затвор за вечността, които Библията нарича “Ад”! Според Господ Исус там е страшно, има “плач и скърцане със зъби”. Той казва, че е по-добре навреме да се освободиш от всичко, което те влече към грях, дори и това да ти нанесе непоправими последици тук на Земята, защото е само за малко време, отколкото да отидеш в Ада за вечността! Според Библията всички хора съгрешиха и не заслужават да живеят с Бога в Небесата, Което място не можеш да видиш с плътските си очи, но то реално съществува, така както и Ада. Знаеш, че има доста неща на земята, които не можеш да видиш, но са истински, влияят ти и някои от тях дори използваш, като електричеството и микро вълните! Твоят грях ще те отведе на съд и от там в Ада и САМ по никакъв начин не би могъл да го избегнеш! Това е толкова тежка ситуация в твоя живот, че в никакъв случай не би могъл да си помогнеш сам! Няма такава опция, не съществува такъв вариант. Грехът се е вплел в личността ти и не би могъл да се отървеш от него, така както ако переш петно от вино само с вода, без перилен препарат и такъв за петна, специален. Необходимо е да осъзнаеш реалността и да потърсиш някой, който да може да ти помогне!

В Евангелие на Йоан 3;16 се казват няколко неща – 1. Бог обича хората! ( Не само, че не ги мрази, че не е апатичен и безразличен към тях, но ги ВЪЗЛЮБИ ); 2. Той даде Своя Син! (Неговата любов не е безделна и безплодна, тя Го накара да даде най-свидното Си, като откуп за живота на хората); 3. За да не умре никой, който повярва този акт на любов! ( Той не желае да наказва хората и да ги праща в Ада, той не беше създаден за нас, дава ни шанс да се спасим приемайки спасението с вяра); 4. Да имаме вечен живот ( Не само да не умрем, но да имаме безкраен живот с най-удивителната личност на света, в най-прекрасното място за живеене!) .

Едно трябва да си наясно, не можеш сам да се спасиш и не можеш сам да заслужиш спасението и оправданието от греха!!!

Спасението се дава от Бог като незаслужен подарък, безвъзмездно и безплатно, но се приема само и единствено чрез вяра!!!

Той е протегнал към теб своята бащинска десница и иска да те спаси, въпроса е – ще приемеш ли?

Господ Исус умря на кръста преди две хиляди години, заради теб, още преди да съществуваш, защото е знаел, че ще наследиш греха от родителите си и те от своите и това ще те убие! Той понесе всички човешки грехове, отиде в Ада и беше възкресен на третия ден, за да може всеки, който повярва на това, да стане праведен, да не отиде в Ада и да живее вечно с най-любящото същество във Вселената! И всичко това БЕЗ ЗАСЛУГИ!!!

Сигурно ти се струва невероятно, но днес науката доста е напреднала и можеш да срещнеш хора, които медицината е измъкнала от лапите на смърта, но са били в кома известно време. Всеки от тях може да ти разкаже, че живота не свършва със смъртта на тялото ти. Въпросът е – ще приемеш ли с вяра спасението или с лека ръка ще го подминеш! Искам да ти кажа, че в ада няма атеисти и невярващи, там всички знаят, че има Бог – съдия, който съди справедливо, но е вече късно, веднъж попаднеш ли там, ще е завинаги! Ако си мислиш, че тези неща още не са за теб, защото си млад и здрав, искам да ти кажа, че никой не знае кога, как и защо ще напусне този свят. Хиляди хора умират на ден по цялата Земя по всевъзможни причини и никой от тях не е знаел, че ще го постигне точно сега! Нямам за цел да те плаша, просто ти казвам голата истина! Господ Исус по недвусмислен начин отхвърля прераждането като вариант за алтернативен живот! Според Него на всички е даден само един шанс на тази планета и Той изживя своя показвайки на дело любовта на Създателя и доброволно го даде на млада възраст, около тридесет и три години, защото Го беше грижа за теб!

Историята потвърждава Неговото съществуване и смърт на кръст, а апостолите, които са били свидетели и очевидци, свидетелстват за Неговото възкресение! Апостол Петър умира разпънат на кръст с надолу главата и не се отказва от това, което е видял и свидетелства! Защо? Апостол Павел е обезглавен от римляните и не се отказва от вярата си! Защо? Кой човек би дал живота си заради нещо, което не е вярно и той лъже? Хиляди християни са загинали заради вярата си през вековете, защото са били уверени в истинността на Спасението! Днес, може би не знаеш, но в мюсюлманските страни и в такива като Китай и Северна Корея също продължават да измъчват и убиват християни, които предпочитат да се разделят със земния си живот, но да не загубят вечния си, като се откажат от вярата си!

ГОСПОД ИСУС Е РЕАЛЕН!!!

Той е твоят спасител! Той е твоят шанс за вечен живот!

През вековете много хора са търсили начин да живеят вечно или поне да е по-дълго, но не са успявали! Бог ти го предлага сега безплатно и незаслужено! Можеш да го приемеш!

Не е трудно! В книгата “Послание към Римляните” се казва:

“АКО ИЗПОВЯДАШ С УСТАТА СИ, ЧЕ ИСУС Е ГОСПОД И ПОВЯРВАШ СЪС СЪРЦЕТО СИ, ЧЕ БОГ ГО Е ВЪЗКРЕСИЛ ОТ МЪРТВИТЕ, ЩЕ СЕ СПАСИШ !!!”

Това е начина! Признай пред Бог, че имаш грехове и приеми спасението Му, чрез Господ Исус, така ще се спасиш и ще получиш вечен живот! Когато се изправиш пред Съдията, Господ Исус ще е твоя АДВОКАТ, Който ще те оправдае!

Ако си мислиш, че всичко това има смисъл, можеш да кажеш на глас тази молитва:

“Господи, Който Си на Небесата, аз осъзнавам, че съм грешен, моля Те да простиш греховете ми в името на Господ Исус! Аз вярвам, че Ти Го възкреси от мъртвите и Го приемам за свой Господ и Спасител! Благодаря Ти, че сега вече съм спасен и имам вечен живот! Помогни ми да живея достойно и праведно! В името на Господ Исус ! Амин!”

Ако си я казал с чисто сърце, искрено, ти вече си дете на Бога и си спасен! Можеш да кажеш и тази молитва:

“ Татко Небесен, моля Те в името на Господ Исус, да ми дадеш дух на мъдрост и откровение да те познавам лично, просвети очите на сърцето ми да позная каква е надеждата към, която си ме призовал и колко превъзходно велика е силата ти към нас вярващите, според действието на чиято могъща мощ подейства в Помазаника Исус и Го възкреси от мъртвите! Амин!

Можеш да търсиш Бог, Твоя Небесен Баща, за всяко нещо в живота си, което не е по силите ти, в името на Господ Исус и Той ще го направи за теб, за да се прослави в живота ти, за да видиш колко те обича и да си щастлив! Всеки християнин живее реално с Него всеки ден, като част от Неговото семейство! Ние сме Божието семейство, обичаме се по между си, помагаме си, грижим се един за друг и уповаваме на Господа! Ако искаш можеш да живееш и сам като вярващ, но ще ти е много по-трудно! Вярващите са твоето семейство и твоят народ, те са твои братя и сестри! Обичат Господа, благодарни са Му и ще живееш с тях в Небесата за вечни векове, така, че е по-добре да си с тях още от сега! Ще те подкрепят и ще ти показват духовните закони и истини, които ще направят живота ти по-успешен и плодоносен! Успех!

Иван Антонов


4 views0 comments

Comentarios


bottom of page