top of page
Search

Ти имаш нужда от Спасител!

Ти имаш нужда от Спасител!

Всеки човек, без изключение, познава живота си и знае какво е извършил! Погледни реално и виж, че човешкия живот е твърде кратък! В Библията в книгата “Послание към Евреите” казва, че на човек веднъж му е дадено да умре, а след това идва съд! В Евангелията не веднъж Господ Исус набляга на това, че един ден на всеки е определено да застане пред своя Небесен господар и да даде отчет за делата си! Според Него Бог е съдия – справедлив, свят и безпристрастен. Той е назначил ден, в който ще съди всички хора, по това какво са извършили в живота си на Земята! Никой няма да избегне този съд. В книгата “Послание към Римляните" 6:23, пише, че заплатата за греха е смърт. Бог Е Създателят на всичко видимо и невидимо и Той е определил със закони, кое какво е и как да функционира. Ние хората се раждаме голи, без да можем нищо да внесем на Земята, живеем тук и след това я напускаме без да можем нищо да отнесем със себе си. Извода от тези факти е, че тя и нищо в нея не ни е принадлежало никога, че сме били само едни настойници на нещата и те принадлежат на Създателя! Той е определил кои дела са праведни и кои са грешни, написал го е чрез верни хора и ни го е дал, за да знаем какво е добре да се прави и какво не! Грехът е състояние на човешката личност на непокорство и своенравност спрямо инструкциите за живот на Собственика.

И така, няма човек на света, който да не е нарушил Божия закон и да може да избегне съда на Бога! Ти също си правил неща, които Той е казал да не вършиш, следователно си вършил грях и заслужено заслужаваш да умреш! Тук обаче, не се говори за смъртта на тялото ти, а за духовна смърт, която представлява отделяне от Святия Бог за винаги, за вечността. Ти може би успокояваш себе си, че добрите дела, които си извършил през живота си, са повече от лошите и следователно, това може би да те оправдае в деня на съда! Сега – Бог няма да те съди за добрите ти дела, а за лошите! Да направим аналогия със съда на Земята – градския съд. Може цял живот да си бил добър, вежлив, любвеобилен и съпричастен на хората, но без да си искаш блъскаш с колата пешеходец е той умира. Според законът на съответната държава ти отиваш на съд и той ще определи твоето наказание, без да вземе предвид какво си вършил преди престъплението! Съгласен си с тази логика, нали? Никой съд не те съди за добрите ти дела, но не ги и взема под внимание когато извършиш престъпление! Така, според Божия закон, всеки грях, всяко престъпление се наказва с духовна смърт и отиване в духовен затвор за вечността, които Библията нарича “Ад”! Според Господ Исус там е страшно, има “плач и скърцане със зъби”. Той казва, че е по-добре навреме да се освободиш от всичко, което те влече към грях, дори и това да ти нанесе непоправими последици тук на Земята, защото е само за малко време, отколкото да отидеш в Ада за вечността! Според Библията всички хора съгрешиха и не заслужават да живеят с Бога в Небесата, Което място не можеш да видиш с плътските си очи, но то реално съществува, така както и Ада. Знаеш, че има доста неща на земята, които не можеш да видиш, но са истински, влияят ти и някои от тях дори използваш, като електричеството и микро вълните! Твоят грях ще те отведе на съд и от там в Ада и САМ по никакъв начин не би могъл да го избегнеш! Това е толкова тежка ситуация в твоя живот, че в никакъв случай не би могъл да си помогнеш сам! Няма такава опция, не съществува такъв вариант. Грехът се е вплел в личността ти и не би могъл да се отървеш от него, така както ако переш петно от вино само с вода, без перилен препарат и такъв за петна, специален. Необходимо е да осъзнаеш реалността и да потърсиш някой, който да може да ти помогне!

В Евангелие на Йоан 3;16 се казват няколко неща – 1. Бог обича хората! ( Не само, че не ги мрази, че не е апатичен и безразличен към тях, но ги ВЪЗЛЮБИ ); 2. Той даде Своя Син! (Неговата любов не е безделна и безплодна, тя Го накара да даде най-свидното Си, като откуп за живота на хората); 3. За да не умре никой, който повярва този акт на любов! ( Той не желае да наказва хората и да ги праща в Ада, той не беше създаден за нас, дава ни шанс да се спасим приемайки спасението с вяра); 4. Да имаме вечен живот ( Не само да не умрем, но да имаме безкраен живот с най-удивителната личност на света, в най-прекрасното място за живеене!) .

<